Zezwolenia na pracę

Coraz więcej cudzoziemców ubiega się o zezwolenia na pracę w Polsce, które wiąże się z dużą ilościa formalności.

Zezwolenia na pobyt czasowy

Kontakt

Uzyskanie zezwolenia na pracę

Uzyskanie zezwolenia na pracę staje coraz bardziej popularne. Atrakcyjne oferty pracy w Polsce przyciągają nie tylko naszych rodaków, ale także cudzoziemców, którzy chętnie podejmują się zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki. Najczęściej wybieraną pracą przez obcokrajowców, są usługi oraz szeroko rozwinięta gastronomia. Jednak, aby wszystko przebiegało bez zastrzeżeń, osoba zza granicy koniecznie musi mieć zezwolenie na wykonywanie danego fachu bezpośrednio od wojewody.

Jak to dokładnie wygląda? Warunkiem otrzymania zezwolenia na pracę, jest wcześniejsze posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Urząd wojewódzki bierze także pod uwagę wizę upoważniającą do przebywania na terenach państwa polskiego. W tych dokumentach zawarta jest informacja o stanowisku pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec. Zezwolenie na pracę jest legalne przy dopełnianiu obowiązków pracowniczych, wskazanych w dokumencie pobytu czasowego. Mając takie podstawy, cudzoziemiec ma prawo ubiegać się o dokument zezwalający na legalną pracę w Polsce. W przypadku zmiany zatrudnienia, musi się on postarać o nowe zezwolenie, które zostanie wydane na potrzebny dla kandydata okres.

Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców – wymagane dokumenty

O pozwolenie na pracę cudzoziemca występuje pracodawca. Dokumenty, które powinny zostać załączone we wniosku, są zależne od rodzaju pozwolenia na pracę. Dzielą się one w kategoriach od A do E. Jeżeli cudzoziemiec potrzebuje pomocy w procesie dotyczącym zezwolenia, powinien z niej skorzystać poprzez profesjonalną agencję. Dlatego jesteśmy my, firma Motli, która od dawna dba o sprawy obcokrajowców w Polsce, świadcząc kompleksowe usługi. Specjaliści z firmy Motli zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług i podpowiadają, jak prawidłowo skompletować dokumenty przy staraniu się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców. Zajmujemy się doradztwem oraz dostarczeniem do urzędu wojewódzkiego, takich informacji jak:

  • wniosek o wydanie zezwolenia,
  • kopia dokumentu podróży cudzoziemca,
  • kopia dokumentów, która potwierdza spełnienie wszystkich wymagań dotyczących pracy,
  • oryginał pełnomocnictwa w przypadku niemocy stawienia się pracodawcy,
  • kopia dowodu opłaty skarbowej.

W dokumentach powinna znaleźć się też nazwa i adres siedziby pracodawcy, wskazanie ubiegania się o zezwolenie lub przedłużenie pozwolenia na pracę oraz imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego pracodawca wystąpił o wniosek.

Załatwianie zezwolenia na pracę – niezbędnik

Zezwolenie na pracę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej oraz w trzech egzemplarzach. Jedna kopia zostaje w urzędzie wojewódzkim, a reszta trafia do pracodawcy oraz obcokrajowca, dla którego zostało ono wydane. Ważność zezwolenia jest wskazana na dokumencie, jednak w przypadku jednego cudzoziemca, nie może ona być dłuższa niż okres trzech lat. Biorąc pod uwagę większą liczbę pracowników, a konkretnie przekraczającą dwadzieścia pięć osób, wojewoda ma prawo wydać zezwolenie na czas krótszy niż pięć lat.

Na pracodawcy, który ubiega się o zezwolenie na pracę ciąży wiele obowiązków, których musi przypilnować, aby rozpatrzenie wniosku było pozytywne. Przede wszystkim pracodawca musi informować cudzoziemca o etapach procedury wydania pozwolenia. Jest to ważne, aby nie doszło do żadnych nieporozumień. Cudzoziemiec powinien otrzymać kopię dokumentów dotyczących zatrudnienia oraz warunków umowy pracy. Wszystkie informacje dotyczące wynagrodzenia również muszą być udostępnione do wglądu pracownika. Umowa zawarta między cudzoziemcem a pracodawcą ma być zgodna z dokumentami o zezwolenie na pracę. Jest to legalne zabezpieczenie dla urzędu wojewódzkiego oraz strony wnioskującej. Pracodawca jest zobowiązany do informowania wojewody o wszystkich zmianach zachodzących podczas zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Jeżeli osoba zza granicy nie podejmie się pracy w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia zezwolenia, pracodawca musi poinformować o tym urząd wojewódzki, aby uniknąć kary w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych.

Masowe pozwolenia na pracę – formalności

Firma Motli pomaga również pracodawcom, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pracę dla większej grupy osób, a najczęściej spółki. Ten proces przebiega tak samo, jednak zmieniają się dane we wniosku i procedura może potrwać dłużej. Zazwyczaj okres oczekiwania trwa do maksymalnie dwóch miesięcy.

Konieczne opłaty skarbowe sprowadzają się od 50 zł do 200 zł, w zależności od rodzaju wniosku zezwalającego na pracę. W przypadku masowego pozwolenia na pracę pracodawca jest odpowiedzialny za całą spółkę i musi wypełniać obowiązki odgórnie narzucone przez urząd wojewódzki. Poza tym, wojewoda ma prawo poprosić o doniesienie dodatkowych informacji na temat poszczególnych pracowników.

Firma Motli pomoże Ci skompletować potrzebne dokumenty i uzupełni wiedzę na temat przebiegu procesu zezwalającego na pracę dla cudzoziemców. W razie niesatysfakcjonującego wyniku dla strony wnioskującej, istnieje możliwość procedury odwoławczej. Takie oświadczenie pracodawca powinien złożyć w czasie nieprzekraczającym czternaście dni od otrzymania informacji o podjęciu decyzji dotyczącej zezwolenia na pracę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie załatwiania pozwolenia na pracę dla cudzoziemców, koniecznie skorzystaj z naszej oferty, a proces wnioskowania przebiegnie sprawnie i pomyślnie. Nasz doświadczony zespół i lata praktyki będą gwarancją Twojej satysfakcji.

Skontaktuj się z nami

Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 37
50-413 Wrocław

poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00, środa 8.00 – 18.00

wroclaw@pracownicyzzagranicy.com

+48 721 205 265
+48 603 715 105

Poznań

ul. Św. Marcin 45 C, pok.13
Poznań 61-806

poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

poznan@pracownicyzzagranicy.com

+48 601 259 696
+48 601 259 696 

Opole

ul. Władysława Reymonta 13,
Opole 46-020

czynne w godzinach 7.00 – 15.00

opole@pracownicyzzagranicy.com

+48 77 441 12 30 
+48 721 205 265

Translate »