Zezwolenia na pracę

Coraz więcej cudzoziemców ubiega się o zezwolenia na pracę w Polsce, które wiąże się z dużą ilością formalności.

Uzyskanie zezwolenia na pracę

Uzyskanie zezwolenia na pracę staje coraz bardziej popularne. Atrakcyjne oferty pracy w Polsce przyciągają nie tylko naszych rodaków, ale także cudzoziemców, którzy chętnie podejmują się zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki. Najczęściej wybieraną pracą przez obcokrajowców, są usługi oraz szeroko rozwinięta gastronomia. Jednak, aby wszystko przebiegało bez zastrzeżeń, osoba zza granicy koniecznie musi mieć zezwolenie na wykonywanie danego fachu bezpośrednio od wojewody.

Jak to dokładnie wygląda? Warunkiem otrzymania zezwolenia na pracę, jest wcześniejsze posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Urząd wojewódzki bierze także pod uwagę wizę upoważniającą do przebywania na terenach państwa polskiego. W tych dokumentach zawarta jest informacja o stanowisku pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec. Zezwolenie na pracę jest legalne przy dopełnianiu obowiązków pracowniczych, wskazanych w dokumencie pobytu czasowego. Mając takie podstawy, cudzoziemiec ma prawo ubiegać się o dokument zezwalający na legalną pracę w Polsce. W przypadku zmiany zatrudnienia, musi się on postarać o nowe zezwolenie, które zostanie wydane na potrzebny dla kandydata okres.

Zezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – wymagane dokumenty

O zezwolenia na pracę cudzoziemca występuje pracodawca. Dokumenty, które powinny zostać załączone we wniosku, są zależne od rodzaju pozwolenia na pracę. Dzielą się one w kategoriach od A do E. Jeżeli cudzoziemiec potrzebuje pomocy w procesie dotyczącym zezwolenia, powinien z niej skorzystać poprzez profesjonalną agencję. Dlatego jesteśmy my, firma Pracownicy z zagranicy, która od dawna dba o sprawy obcokrajowców w Polsce, świadcząc kompleksowe usługi. Specjaliści z firmy Pracownicy z zagranicy zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług i podpowiadają, jak prawidłowo skompletować dokumenty przy staraniu się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców. Zajmujemy się doradztwem oraz dostarczeniem do urzędu wojewódzkiego, takich informacji jak:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • kopia dokumentu podróży cudzoziemca,
 • kopia dokumentów, która potwierdza spełnienie wszystkich wymagań dotyczących pracy,
 • oryginał pełnomocnictwa w przypadku niemocy stawienia się pracodawcy,
 • kopia dowodu opłaty skarbowej.

W dokumentach powinna znaleźć się też nazwa i adres siedziby pracodawcy, wskazanie ubiegania się o zezwolenie lub przedłużenie pozwolenia na pracę oraz imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego pracodawca wystąpił o wniosek.

Zezwolenie na pracę – niezbędnik

Zezwolenie na pracę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej oraz w trzech egzemplarzach. Jedna kopia zostaje w urzędzie wojewódzkim, a reszta trafia do pracodawcy oraz obcokrajowca, dla którego zostało ono wydane. Ważność zezwolenia jest wskazana na dokumencie, jednak w przypadku jednego cudzoziemca, nie może ona być dłuższa niż okres trzech lat. Biorąc pod uwagę większą liczbę pracowników, a konkretnie przekraczającą dwadzieścia pięć osób, wojewoda ma prawo wydać zezwolenie na czas krótszy niż pięć lat.

Na pracodawcy, który ubiega się o zezwolenie na pracę ciąży wiele obowiązków, których musi przypilnować, aby rozpatrzenie wniosku było pozytywne. Przede wszystkim pracodawca musi informować cudzoziemca o etapach procedury wydania pozwolenia. Jest to ważne, aby nie doszło do żadnych nieporozumień. Cudzoziemiec powinien otrzymać kopię dokumentów dotyczących zatrudnienia oraz warunków umowy pracy. Wszystkie informacje dotyczące wynagrodzenia również muszą być udostępnione do wglądu pracownika. Umowa zawarta między cudzoziemcem a pracodawcą ma być zgodna z dokumentami o zezwolenie na pracę. Jest to legalne zabezpieczenie dla urzędu wojewódzkiego oraz strony wnioskującej. Pracodawca jest zobowiązany do informowania wojewody o wszystkich zmianach zachodzących podczas zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Jeżeli osoba zza granicy nie podejmie się pracy w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia zezwolenia, pracodawca musi poinformować o tym urząd wojewódzki, aby uniknąć kary w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych.

Masowe zezwolenia na pracę – formalności

Pracownicy z zagranicy pomaga również pracodawcom, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pracę dla większej grupy osób, a najczęściej spółki. Ten proces przebiega tak samo, jednak zmieniają się dane we wniosku i procedura może potrwać dłużej. Zazwyczaj okres oczekiwania trwa do maksymalnie dwóch miesięcy.

Konieczne opłaty skarbowe sprowadzają się od 50 zł do 200 zł, w zależności od rodzaju wniosku zezwalającego na pracę. W przypadku masowego pozwolenia na pracę pracodawca jest odpowiedzialny za całą spółkę i musi wypełniać obowiązki odgórnie narzucone przez urząd wojewódzki. Poza tym, wojewoda ma prawo poprosić o doniesienie dodatkowych informacji na temat poszczególnych pracowników.

Firma Pracownicy z zagranicy pomoże Ci skompletować potrzebne dokumenty i uzupełni wiedzę na temat przebiegu procesu zezwalającego na pracę dla cudzoziemców. W razie niesatysfakcjonującego wyniku dla strony wnioskującej, istnieje możliwość procedury odwoławczej. Takie oświadczenie pracodawca powinien złożyć w czasie nieprzekraczającym czternaście dni od otrzymania informacji o podjęciu decyzji dotyczącej zezwolenia na pracę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie załatwiania pozwolenia na pracę dla cudzoziemców, koniecznie skorzystaj z naszej oferty, a proces wnioskowania przebiegnie sprawnie i pomyślnie. Nasz doświadczony zespół i lata praktyki będą gwarancją Twojej satysfakcji.

Ile kosztuje zezwolenie na pracę dla cudzoziemców? 

Obecnie coraz więcej osób ubiega się o zezwolenie na pracę dla Ukraińca. Niezależnie od pochodzenia obcokrajowca, wynosi ono: 

 • 50 zł – jeśli cudzoziemiec będzie pracował mniej niż 3 miesiące,
 • 100 zł – w przypadku wykonywania prac dłużej niż 3 miesiące,
 • 200 zł – jeśli osoba z zagranicy została delegowana na terytorium polskie w celu realizacji ekspresowej usługi. 

Przedłużenie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca wynosi połowę wymienionych powyżej kwot. 

Czy zezwolenia na pracę dla cudzoziemców trzeba odnawiać?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca zostaje wydane maksymalnie na 3 lata. Jest jednak wyjątek. Jeśli obcokrajowiec pełni funkcję w zarządach spółek, które zatrudniają na chwilę składania wniosku powyżej 25 osób, czas ważności zezwolenia może wynosić do 5 lat. 

Tak więc czy to zezwolenie na pracę dla Ukraińca, czy innego obcokrajowca, z czasem ulega ono przedawnieniu. By zostało przedłużone, pracodawca musi złożyć ponownie wniosek. Nie może tego zrobić później niż 30 dni przed upływem okresu ważności wygasającego pozwolenia na pracę dla cudzoziemca. Wniosek zostaje rozpatrywany do około miesiąca, w wyjątkowych sytuacjach – do dwóch. 

Kiedy zezwolenie na pracę dla cudzoziemca zostaje unieważnione? 

Są sytuacje, w których zezwolenie na pracę dla Ukraińca i każdego innego obcokrajowca, może zostać unieważnione. 

Jeśli osoba z zagranicy znajduje się w wykazie cudzoziemców, którzy nie powinni przebywać w Polsce, wojewoda ma prawo unieważnić pozwolenie na pracę. Gdy obcokrajowiec nie podejmie pracy w ciągu 3 miesięcy, bez poinformowania pracodawcy lub zostanie z nim rozwiązana umowa, pozwolenie na pracę także może zostać cofnięte. Podobnie, gdy:

 • pracodawca zbankrutuje,
 • uległy zmianie okoliczności, na podstawie których wydano pozwolenie na pracę dla cudzoziemca,
 • pracodawca nie wypełnił wszystkich obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie,
 • obcokrajowiec przerwał pracę na dłużej niż 3 miesiące, bez uzgodnienia tego z pracodawcą,
 • inny decydujący organ nie wyraził zgody na kontynuowanie obowiązków,
 • osoba z zagranicy – bez zgody pracodawcy – zaprzestała wykonywania pracy 3 miesiące przed upływem wygaśnięcia zezwolenia.

Skontaktuj się z nami

Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 37
50-413 Wrocław

poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00, środa 8.00 – 18.00

Opole

ul. Władysława Reymonta 13,
Opole 46-020

czynne w godzinach 7.00 – 15.00

Poznań

ul. Św. Marcin 45 C, pok.13
Poznań 61-806

poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

poznan@pracownicyzzagranicy.com

+48 609446871