Zezwolenia na pobyt stały

Praca i rodzina to główne powody, dla których cudzoziemcy chcą otrzymać zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały

Ostatnie lata dla Polski wiązały się z intensywnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Dzięki temu zakładanie własnych firm, czy prowadzenie większych działalności, stało się bardzo popularne i opłacalne. Zauważyli to również obcokrajowcy, dla których przebywanie w Polsce wiąże się z możliwością dobrego zarobku, znalezieniem godnej pracy, a nawet rozwinięciem swojego biznesu. W związku z tym mnóstwo osób marzy o tym, aby zdobyć zezwolenie na pobyt stały w naszym kraju. Jednak uzyskanie takiej zgody, nie należy do łatwych zadań i samemu ciężko sobie z tym poradzić. Jest to szereg formalności i barier, szczególnie językowych, które muszą zostać uregulowane, aby pobyt w Polsce był możliwy. Dlatego jesteśmy my – omijamy każdą barierę językową, prawną i pozwalamy zaoszczędzić Ci cenny czas. Pracownicy z zagranicy kieruje swoją ofertę do firm, instytucji publicznych, jak i do osób prywatnych, więc może zgłosić się do nas każdy – bez wyjątku.

Zezwolenia na pobyt stały w Polsce

Dla cudzoziemca zawsze problemem jest język lub nieznajomość kodeksu prawnego. Dlatego właśnie opcja skorzystania z usług naszej firmy, jest ratunkiem dla każdego, kto nie ma czasu lub możliwości, aby załatwić samemu wszystkie formalności. Zapewniamy Ci szybszy przebieg decyzji urzędu wojewódzkiego, a także uzupełniamy Twoją wiedzę na temat stałego pobytu w Polsce. Podczas trwania procesu jest też możliwość zapisania się na odpłatne kursy, które nauczą Cię podstaw języka polskiego.

Wystąpienie o pozwolenie na pobyt stały cudzoziemca, musi być poświadczone właśnie przez osobę ubiegającą się o kartę. Do wypełnienia zostaje przekazany specjalny wniosek, a od kandydata pobierane są odciski palców. Czas oczekiwania na przyznanie pobytu stałego w Polsce trwa zazwyczaj miesiąc. Natomiast ważność karty uprawniającej jest bezterminowa. Co dziesięć lat należy ją jednak aktualizować na nową, ze względu na możliwe zmiany, jakie mogły nastąpić w życiu cudzoziemca. W takiej sytuacji należy wypełnić kolejny wniosek, który powinien zostać rozpatrzony w ciągu trzydziestu dni od daty jego złożenia.

Wypełnianie formalności na pobyt stały w Polsce

Decydując się na złożenie wniosku o pozwolenie na pobyt stały w Polsce, trzeba liczyć się z wydatkiem ponad 500 złotych za wszczęcie samego postępowania i wydanie dokumentu. Natomiast jeśli proces nie przebiegnie pomyślnie, to całość wpłaconych pieniędzy, zostaje szybko zwrócona osobie ubiegającej się o pobyt stały.

Urząd wojewódzki ma prawo poznać okoliczności i powód złożenia wniosku na pobyt stały w Polsce. Najczęściej są to sprawy związane z podjęciem się pracy lub założeniem własnej działalności gospodarczej. Takie lub inne informacje dotyczące powodów chęci osiedlenia się w Polsce, trzeba załączyć w składanym wniosku. Pamiętaj o wcześniejszym wyrobieniu czterech, aktualnych fotografii. Będą one wykorzystane między innymi do karty oraz nowego paszportu. Większość wypełniania formalności na pobyt stały przeprowadzana jest na terenie budynku urzędu wojewódzkiego. W tym przypadku również nie musisz się obawiać, że nie poradzisz sobie z uzyskaniem pobytu stałego. Firma Pracownicy z zagranicy wszelakimi formalnościami zajmuje się za Ciebie. Do naszych obowiązków należy między innymi:

 

  • wypełnienie dokumentów i złożenie ich w urzędzie,
  • kontakt z inspektorem prowadzącym postępowanie,
  • uzupełnianie wszystkich braków i dotrzymywanie terminów,
  • informowanie klienta o przebiegu postępowania,
  • odbiór decyzji.

Pozwolenie na pobyt stały dla cudzoziemców – wyjątkowe sytuacje

Zdarzają się sytuacje, gdzie w grę wchodzi jeszcze uzyskanie stałego pobytu dla osoby niepełnoletniej, która pozostaje pod opieką rodzicielską. W takim wypadku urząd wojewódzki wymaga dołączenia do dokumentów podstawowych, odpisu aktu urodzenia dziecka. Zazwyczaj nie ma to wpływu na dłuższe oczekiwanie na kartę upoważniającą. Osoby zza granicy będące w związku małżeńskim z obywatelem lub obywatelką państwa Polskiego również wymagają doniesienia dodatkowych dokumentów. W ich skład wchodzi aktualny odpis aktu małżeństwa, kserokopia dowodu osobistego małżonka, zaświadczenie o wypełnianiu obowiązku podatkowego oraz w przypadku posiadania dzieci – akty urodzenia. Pomimo wielu formalności proces nie przebiega kłopotliwie. Strona prawna stara się zawsze być po stronie osoby ubiegającej się o pobyt stały lub niekiedy osoby poszkodowanej.

Dla osób, które są niezadowolone z decyzji wojewody, jest procedura odwoławcza. Polega ona na możliwości zakwestionowania sytuacji, w jakiej znalazła się osoba zza granicy. Pisemne odwołanie składa się w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia urzędu wojewódzkiego. Podobnie jak przy składaniu wniosku o stały pobyt w Polsce, procedura odwoławcza trwa około miesiąc.

Wypełnianie wszystkich formalności na pobyt stały jest proste, jeśli skorzystasz z naszej kompleksowej pomocy. Zrobimy wszystko za Ciebie. Jeśli chcesz mieć pewność, że bez problemu dostaniesz pozwolenie na stały pobyt w Polsce, Pracownicy z zagranicy umożliwią Ci to.

Skontaktuj się z nami

Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 37
50-413 Wrocław

poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00, środa 8.00 – 18.00

Opole

ul. Władysława Reymonta 13,
Opole 46-020

czynne w godzinach 7.00 – 15.00

Poznań

ul. Św. Marcin 45 C, pok.13
Poznań 61-806

poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

poznan@pracownicyzzagranicy.com

+48 609446871