Rejestracja pobytu

Kiedy cudzoziemiec przybywa dłużej na terenie Polski lub podjął tutaj pracę musi zarejestrować swój pobyt

Kontakt

Rejestracja pobytu pracowników

Nierzadko zdarza się, że cudzoziemiec, który chce przebywać w innym kraju, musi zarejestrować swój pobyt. Na wstępie warto wiedzieć, że małoletnich nie dotyczy obowiązek składania podania o rejestrację. Obcokrajowiec, wkraczający na tereny Polski, zobowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pobytu w kilku przypadkach. Dotyczy to osób, których wizyta będzie dłuższa niż sześć miesięcy i nie będzie poparta dokumentem o poszukiwaniu pracy, udowadniającym, że ma on rzeczywiste szanse na zatrudnienie.

Wniosek trzeba złożyć nie później niż po 3 miesiącach przebywania na terenach państwa polskiego.
Jest to czasochłonny proces – dlatego jesteśmy my. Firma Pracownicy z zagranicy zajmie się wszystkimi formalnościami potrzebnymi do załatwienia rejestracji pobytu w Polsce. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Rejestracja pobytu

Rejestracja pobytu w Polsce – przebieg

Prawidłowy przebieg rejestracji pobytu w Polsce zaczyna się w momencie osobistego stawiennictwa cudzoziemca w urzędzie wojewódzkim. Tam, zostaje wypełniony wniosek o zarejestrowanie pobytu. Od osoby ubiegającej się o zaświadczenie, wymagana jest ważna karta podróży i dokument tożsamości. Natomiast jeżeli te normy nie zostaną spełnione, cudzoziemiec otrzyma wezwanie do wojewody, które będzie przypominało o uzupełnieniu formalności w ciągu 7 dni. Jeśli tak się nie stanie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Przy rejestracji pobytu istotna jest zdolność finansowa, która decyduje, czy obcokrajowiec poradzi sobie w państwie polskim. Jest to szczególnie brane pod uwagę, kiedy osoba zza granicy przyjeżdża z rodziną. Do dowodu w tej sprawie należy dołączyć zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku albo innej placówce finansowej. Przyśpieszy to rozpatrzenie podania o rejestrację pobytu i zdecydowanie zwiększy szansę na jego uzyskanie.

Pracownicy, którzy starają się o rejestrację, są zobowiązani do złożenia pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy lub skutecznych zamiarach jej poszukiwań. Dzięki temu wojewoda nie powinien mieć obiekcji wobec rejestracji obcokrajowca w Polsce. Osoby, które podjęły się pracy na własną rękę, a więc zyskały działalność gospodarczą w Polsce, również są zobowiązane do dołączenia dodatkowych dokumentów. Mowa o zaświadczeniu potwierdzającym rezultaty prowadzonej działalności gospodarczej na osobnym podaniu, dołączonym do wniosku o rejestrację pobytu. W związku z prężnym rozwojem firmy, czy odpowiednim wypełnianiem obowiązku podatkowego, cudzoziemiec może być spokojny o rejestrację pobytu w Polsce.

Rejestracja pobytu w Polsce – inne przypadki

Urząd wojewódzki spotyka się z różnymi sytuacjami do rozpatrzenia w sprawie rejestracji pobytu w Polsce. Biorąc pod uwagę zagranicznych studentów lub osoby odbywające szkolenie oraz staż zawodowy, są one zobowiązane do doniesienia konkretnych dokumentów.

W pierwszej kolejności jest to zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia, lub skierowaniu na szkolenie zawodowe. To podstawowa formalność, dzięki której urząd wojewódzki będzie mógł zaznaczyć ten szczegół przy rejestracji pobytu. Następną, ważną sprawą jest posiadanie dokumentu potwierdzający objęcie cudzoziemca ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli obcokrajowiec nie ma ubezpieczenia, powinien mieć zaświadczenie o możliwości korzystania z usług placówek zdrowotnych. Wojewoda w tym przypadku również zwraca uwagę na możliwości finansowe, prezentowane przez osobę zza granicy. Ta kwestia szczególnie istotna jest, w przypadku osób, które mają utrzymać również swoją rodzinę. Cudzoziemiec, który nie ma na to odpowiedniego dokumentu, nie może być obciążeniem dla opieki społecznej.

Kiedy przy rozpatrywaniu wniosku o rejestracje pobytu okaże się, że obcokrajowiec jest w związku małżeńskim z polskim obywatelem, również musi zostać złożony stosowny dokument.

Dla cudzoziemca ważny jest też fakt, że ubieganie się o rejestrację pobytu w Polsce jest darmowe.

Rejestracja pobytu cudzoziemców – nasza kompleksowa pomoc

Ze względu na status społeczny, kwestie wiekowe, czy osobiste, urząd wojewódzki rozpatruje podanie w oparciu o różne dokumenty. Jeżeli obcokrajowiec ma trudności z zorganizowaniem procesu rejestracji, szczególnie wtedy przyda się nasza pomoc. Nie dość, że załatwimy wszelakie formalności związane z rejestracją pobytu w Polsce, to jeszcze rzetelnie dopilnujemy, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży, a także wykwalifikowana kadra specjalistów sprawia, że każda klient otrzymuje indywidualną i kompleksową pomoc. Cudzoziemiec, który skorzysta z naszych usług, będzie mógł na bieżąco kontrolować status swojej sprawy i krok po kroku wykonać wszystkie formalności, konieczne do uzyskania rejestracji pobytu w Polsce. Rozwiewamy wszelakie wątpliwości i odpowiadamy na wszystkie pytania. Firma Pracownicy z zagranicy dokumentów i proces rejestracji pobytu, przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.

Skontaktuj się z nami

Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 37
50-413 Wrocław

poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00, środa 8.00 – 18.00

Opole

ul. Władysława Reymonta 13,
Opole 46-020

czynne w godzinach 7.00 – 15.00

Poznań

ul. Św. Marcin 45 C, pok.13
Poznań 61-806

poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

poznan@pracownicyzzagranicy.com

+48 609446871