Przedłużanie wiz pracowniczych

Przedłużanie wiz pracowniczych skierowane jest do cudzoziemców, którzy zdecydowali się na pracę w Polsce.

Kontakt

Przedłużanie wiz pracowniczych

Wiza nie odnawia się samoczynnie. Osoba zza granicy ma obowiązek przedłużenia wizy w momencie, gdy jej data ważności dobiega końca. Można przedłużyć ją tylko raz.

Przedłużanie wiz pracowniczych to złożony i czasochłonny proces. Warto w tym przypadku postawić na nas – Pracownicy z zagranicy kompleksowo zajmuje się załatwieniem wszelkich formalności, skompletowaniem dokumentów i wszystkimi innymi czynnościami związanymi z przedłużaniem wiz. W ten sposób masz gwarancję, że wszystko zostanie załatwione sprawnie i na Twoją korzyść.

Przedłużanie wiz pracowniczych

Jak wygląda proces przedłużania wiz pracowniczych?

Cudzoziemiec, który decyduje się na przedłużenie wizy, powinien rozpocząć ten proces nie później niż w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu w Polsce. Warunkiem przedłużenia wizy jest osobiste stawiennictwo kandydata w urzędzie wojewódzkim. Obcokrajowiec dostaje do uzupełnienia odpowiedni wniosek z prośbą o przedłużenie wizy. Należy pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów dodatkowych do składanego podania. Mowa tutaj o kserokopii ważnego potwierdzenia możliwości podróży, a także o jednej aktualnej fotografii cudzoziemca. Wniosek, który będzie wypełniany przez osobę zza granicy, powinien być złożony na prawidłowym formularzu, dostępnym w urzędzie wojewódzkim. Wszelkie niezgodności związane z dokumentami lub brakiem doniesienia jednego z nich, skutkują upomnieniem wojewody dla potencjalnego kandydata. W takiej sytuacji cudzoziemiec jest zobowiązany wypełnić wszelkie niedociągnięcia w okresie siedmiu dni od daty otrzymania upomnienia.

Warto pamiętać o szybkim uiszczeniu opłaty za wniesienie wniosku dotyczącego przedłużenia wizy pracowniczej. Jest to koszt ponad 400 złotych, które należy przekazać w urzędzie wojewódzkim. Odwlekanie płatności, może skutkować upomnieniem wojewody o osobistym stawieniu się w urzędzie lub w najgorszym dla cudzoziemca przypadku – odrzuceniem wniosku o przedłużenie wizy.

Czas oczekiwania na decyzję urzędu wojewódzkiego to zazwyczaj miesiąc. Jeżeli obcokrajowiec chce, aby postępowanie w sprawie przedłużenia wizy pracowniczej przebiegło szybciej, może on donieść dodatkowe dokumenty przyspieszające proces przyznania uprawnień. Firma Pracownicy z zagranicy pomaga cudzoziemcom w uzupełnianiu wszelkich formalności w sprawie takich dokumentów. Nasi specjaliści powiedzą Ci, co robić, aby sprawnie i bezproblemowo otrzymać przedłużenie wizy pracowniczej.

Jak przyspieszyć przedłużenie wizy pracowniczej?

Nasi specjaliści radzą, aby w dokumentach wnioskujących, dokładnie opisać cel i warunki planowanego pobytu w Polsce. Taki wniosek jest zdecydowanie bardziej wiarygodny i szybciej brany pod uwagę przez urząd wojewódzki. Istotne są w tym przypadku np. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych przez cudzoziemca. Podróż powrotna do kraju również musi zostać pokryta ze środków kandydata ubiegającego się o przedłużenie wizy pracowniczej.

Urząd wojewódzki zwraca również szczególną uwagę na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Nawet jeśli cudzoziemiec nie załączy tej informacji do głównego wniosku, wojewoda ma prawo poprosić o doniesienie tego typu informacji. O ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowiec może ubiegać się w swoim miejscu pracy. Jeśli aktualna sytuacja na to nie pozwala, najlepiej zaopatrzyć się w dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z usług opieki zdrowotnej na własny koszt.

Odpowiednio skompletowany wniosek o szybkie przedłużenie wizy pracowniczej, powinien też zawierać dane potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca, o zamiarach opuszczenia terenu Polski, przed upływem terminu ważności tego typu wizy.

Przedłużanie wiz pracowniczych – różne przypadki

Czasami urząd wojewódzki dopatrzy się nieprawidłowości, które wymagają doniesienia dodatkowych dokumentów, zależnych od indywidualnej sytuacji cudzoziemca. Mowa np. o sytuacji, w której osoba zza granicy znajduje się w placówce szpitalnej. W związku z tym wojewoda ma prawo powołać biegłego lekarza, do stwierdzenia konieczności pozostania obcokrajowca na terenie państwa polskiego.

Po zrealizowaniu wszelkich formalności i późniejszym otrzymaniu odpowiedzi, z której obcokrajowiec nie jest zadowolony, pojawia się możliwość skorzystania z procedury odwoławczej. Polega ona na zakwestionowaniu decyzji wydanej przez organy służbowe urzędu wojewódzkiego. Czas trwania procedury trwa około miesiąca. Podobnie jak w przypadku składania pierwszego wniosku, procedurę odwoławczą można przyspieszyć, składając komplet odpowiednich dokumentów przez cudzoziemca.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług – zajmujemy się rzetelnym i profesjonalnym doradztwem i pomocą w przedłużaniu wiz pracowniczych. Firma Pracownicy z zagranicy efektywnie i z pełnym zaangażowaniem przeprowadzi sprawę każdego klienta – świadczymy usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm.

Skontaktuj się z nami

Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 37
50-413 Wrocław

poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00, środa 8.00 – 18.00

Opole

ul. Władysława Reymonta 13,
Opole 46-020

czynne w godzinach 7.00 – 15.00

Poznań

ul. Św. Marcin 45 C, pok.13
Poznań 61-806

poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

poznan@pracownicyzzagranicy.com

+48 609446871