Pozwolenie na pracę to niezwykle pożądany dokument. To dzięki niemu obcokrajowcy mogą bez przeszkód podjąć się pracy w Polsce, a nawet związać z nią na stałe. Chociaż jest wydawane na czas określony, bez problemu można je przedłużać. Sama procedura nie jest skomplikowana – jeśli ubiegający się wie, co dokładnie zrobić krok po kroku. Obecnie o pozwolenie stara się coraz więcej Ukraińców. Jak więc sprawnie i skutecznie uzyskać pozwolenie na pracę dla Ukraińca

Pozwolenie na pracę dla Ukraińca – niezbędne informacje 

Są wyjątki, w których cudzoziemiec nie musi się starać o pozwolenie na pracę. Dotyczy to między innymi osób, posiadających zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub tych, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ukraińcy jednak w praktycznie każdym przypadku muszą się ubiegać o pozwolenie na pracę. Jak wygląda ten proces?

Przede wszystkim wnioskuje o to pracodawca. Wypełniony wniosek z niezbędnymi dokumentami ma być złożony przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem zatrudnienia. Pozwolenie na pracę dla Ukraińca jest wydawane na określony czas – zazwyczaj są to trzy lata. Oczywiście potem bez przeszkód może być ono przedłużone. Aby w ogóle otrzymać ten dokument, osoba z zagranicy musi mieć wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Obcokrajowcy z reguły ubiegają się o pozwolenie typu A. Taki dokument może wydać tylko wojewoda. Nie uprawnia on jednak do pracy w każdym zakładzie i u każdego pracodawcy. Pozwolenie na pracę dla Ukraińca upoważnia do wykonywania zawodu u konkretnej osoby zatrudniającej na jasno określonym stanowisku. Dlatego tak ważne jest, by rzetelnie wypełnić wniosek. W nim są zawarte wszelkie informacje. 

pozwolenie na pracę dla Ukraińca

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać pozwolenie na pracę dla Ukraińca? 

Jedna z najmniej przyjemnych czynności – formalności. Nic dziwnego, ubieganie się o pozwolenie na pracę dla Ukraińca wiąże się ze sporą ilością dokumentów. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy firm, które się zajmują kompletacją dokumentów, pomocą w uzyskaniu pozwolenia i fachowym doradztwem tak, jak firma Motli Business Consulting, świadcząca kompleksowe wsparcie.

Najpierw jednak warto poznać listę potrzebnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na pracę dla Ukraińca. Są to:

  • wniosek,
  • ważny dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca – dowód osobisty, dokument podróży lub inny,
  • nazwa i adres siedziby pracodawcy,
  • umowa spółki, jeśli podmiotem powierzającym pracę jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna,
  • akty notarialne, jeśli podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji,
  • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy  ,
  • kopię dokumentu podróży obcokrajowca,
  • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy,
  • dowód wpłaty określonej sumy, który zawiera dane (imię i nazwisko) cudzoziemca,
  • dokumenty, które potwierdzają, że Ukrainiec spełnia wszystkie wymagania w tym kwalifikacyjne,
  • jeśli w imieniu pracodawcy występuje osoba trzecia – upoważnienie.

Praca dla Ukraińca – przedłużenie pozwolenia 

Zezwolenie na pracę dla Ukraińca u tego samego pracodawcy może zostać przedłużone. Jest to możliwe, jeśli chodzi o wykonywanie tego samego stanowiska.

Pracodawca musi złożyć dokumenty w odpowiednim czasie. Nie powinno to być wcześniej niż trzy miesiące przed okresem upływu ważności. Jeśli jednak osoba wnioskująca złoży wniosek później niż miesiąc przed tym terminem – będzie już za późno. 

Pracodawca, który zatrudnia Ukraińca, ma wobec niego dokładnie takie same obowiązki, jak wobec polskich pracowników. W związku z tym musi odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przestrzegać Kodeksu Pracy czy też obliczać, pobierać i wypłacać zaliczki na podatek dochodowy.

pozwolenie na pracę dla Ukraińca

Ile kosztuje pozwolenie na pracę dla cudzoziemca? 

Kwota jest uzależniona od rodzaju pozwolenia o pracę dla Ukraińca. Jeśli praca ma być wykonywana krócej niż 3 miesiące, jest to około 50 zł. W przypadku:

 • dłuższego okresu – około 100 zł,
 • kiedy pracodawca zamierza delegować obcokrajowca na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej – około 200 zł,
 • w przypadku pracy sezonowej – około 30 zł.

Jeśli zaś chodzi o przedłużenie zezwolenia, opłata wynosi zazwyczaj połowę określonych kwot. 

Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu pozwolenia na pracę dla Ukraińca? 

Kompletowanie wszystkich dokumentów, obecność w Urzędzie Wojewódzkim, szczegółowa znajomość przepisów… to bywa męczące, czasochłonne i stresujące. 

Dlatego warto postawić na firmy, które zrobią to za Ciebie tak, jak Motli Business Consulting. Dzięki temu otrzymanie pozwolenia na pracę dla Ukraińca będzie przebiegało zdecydowanie szybciej. Specjaliści stawią się za Ciebie nawet w Urzędzie Wojewódzkim, oszczędzając Twój cenny czas. Nieważne czy ma to być pozwolenie typu A, czy E – wszystkie formalności zostaną załatwione.